Allmänt om Ekenäs simsällskap r.f.

Ekenäs simsällskap r.f. är en 100-årig förening som sysslar med såväl motionssim som tävlingssim. Vi ordnar även teknik kurser för företag med personal som vill förbättra sina simkunskaper. Föreningen består idag av 60 medlemmar, varav drygt hälften är aktiva simmare. Förening håller träningar 3-4 gånger i veckan, med träningstider på en till två timmar beroende av åldersgrupp.
  

Föreningen har idag 3 träningsgrupper och 5 tränare. De tre grupperna är en nybörjargrupp, en fortsättningsgrupp och en Mastersgrupp/+18åringar.
   Nybörjargruppen tränar två gånger i veckan, och består till största delen av simmare i åldern 7-12 år. Gruppens huvuduppgift är att lära ut tekniken i de fyra simsätten. Gruppen tränar 1 timme per träning.
   Fortsättningsgruppen tränar tre gånger i veckan och består främst av simmare i åldern 11-17 år. Träningarna går ut på vidare utveckling av simmarens teknik samt att öka uthållighet och snabbhet i alla simsätt eller det eller de simsätt som passar bäst för den enskilda simmaren. Gruppen tränar 1,5-2 timmar per träning.
   Mastersgruppen som tränar två gånger i veckan tränar 1 timme per träning. I gruppen tränar alla över 18 år. Gruppen fokuserar på fortsättning av teknikutvecklingen, samt uthållighet.

 

Utöver all verksamhet för föreningens medlemmar, har vi numera som tradition att varje höst ordna skolmästerskap för skolarna inom Raseborg stad. Det första mästerskapet hölls år 2006 och var då endast en skolstafett. Idag är tävlingsdeltagandet så stort att det har utökats till två individuella starter och stafett. De två grenar som har kommit till är bröstsim och frisim.
  

Förening införde år 2010 ett nytt koncept i form av ett träningsläger på hösten. Dessa läger baserar sig på träning på såväl land som i vatten, i form av cirkelträning utöver den vanliga träningen. Vi hoppas att detta blir ett årligen återkommande evenemang, med tanke på att det första var mycket uppskattat bland såväl simmare som föräldrar. Evenemanget hoppas kunna bli ett såväl höst som vår program.